• risk+analizi+istanbul
 • risk değerlendirmesi
 • risk analizi firma
 • risk analizi istanbul
 • osgb+istanbul
 • 6331 kanun
 • risk analiz formu
 • apartman risk analizi
 • osgb+istanbul+tuzla
 • apartman+risk+analizi
 • değerlendirme
 • risk
 • konu listesi

Risk Analizi hizmeti

---

Risk Analizi Hizmeti Nasıl Yapılır


Risk Analiz hizmeti sırasında önce bilgi varlıklarının envanteri çıkartılır, yapılan özel bir elemenin ardından tehditler, zayıf noktalar ve bunlara karşılık gelen riskler belirlenir.

risk+analizi+hizmeti
Risklerin sıralanmasının ardından, öncelikli riskler belirlenir ve alınması gereken önlemlere karar verilir. Amaç, risklerin tanımlanması, gerekli tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk analizi projesini başlatmaktır.Bu çalışmalar sırasında oluşturulan risklerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili teknikler, alınacak önlemlerin yeterliliğini denetlemek için anahtar görev görmektedir.


Yapılan Risk Analizini gerçekçi kılan en önemli faktör ise, bu çalışmanın her aşamasında fayda/maliyet dengesini gözetmek ve bu konuda yapılacak optimizasyondur.
Haziran 2003 tarihinde ise 4857 sayılı yeni İş Kanunu yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Avrupa Birliği uyum sürecine hazırlık amaçları da dikkate alınarak hazırlanan yeni iş kanunuyla bir takım yenilikler getirilmiş ve yeni bir anlayış kazandırılmıştır. Bu anlamda yayımlanan yönetmeliklerden en önemlisi kuşkusuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğidir.


risk+analizi+hizmeti+istanbulDaha önce adı dillendirilmeyen Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi terimlerine bir çok yönetmelikte yer verilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde ise 26 kez tekrarlanan Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi'nin ne denli önemli olduğu ortadadır. Herhangi bir kuruluşun başarısı ve sürekliliği için etkin bir risk yönetimi prosesinin işliyor olması hayati önem taşımaktadır. Kurumsal değerlerin korunması ve verimliliğin sağlanabilmesi; yapılan yatırımların ve hedeflere uygunluğunun denetimini ve gerekli kontrollerin kurum içine yerleştirilerek uygulanmasını gerektirir.

Yapılan yatırımlarda amaç hep en yüksek sonucun alınmasıdır. Risk Analizi , bilgi güvenliğine yapılacak yatırımların öncelikli konulara yöneltilmesi için gerçekleştirilir.


Risk Analiz hizmeti sırasında önce bilgi varlıklarının envanteri çıkartılır, yapılan özel bir elemenin ardından tehditler, zayıf noktalar ve bunlara karşılık gelen riskler belirlenir. Risklerin sıralanmasının ardından, öncelikli riskler belirlenir ve alınması gereken önlemlere karar verilir. Amaç, risklerin tanımlanması, gerekli tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk analizi prosesini başlatmaktır. Bu çalışmalar sırasında oluşturulan risklerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili teknikler, alınacak önlemlerin yeterliliğini denetlemek için anahtar görev görmektedir.

Yapılan Risk Analizini gerçekçi kılan en önemli faktör ise, bu çalışmanın her aşamasında fayda/maliyet dengesini gözetmek ve bu konuda yapılacak optimizasyondur.

Risk analizi konusunda yeni yaklaşıma göre işverenler, işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönünden risk analizi yaptırmakla yükümlüdürler. İşveren risk analizi sonucuna göre alınması gerekli koruyucu önlemlere ve kullanılması gerekli koruyucu ekipmana karar verir. Şirketimiz risk analizi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır. Risk analizi uygulamaları Uzman Mühendislerimiz tarafından özenle hazırlanmaktadır.Risk analizi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır. Risk analizi hakkında daha geniş bilgi için lütfen Danışmanlık hizmetlerimiz altındaki Risk Değerlendirmesi bölümünü okuyunuz veya bize tel&mail yolu ile ulaşınız.

Öte yandan 20. yüzyılda artan çevre kirliliği, doğal kaynakların zarar görmesi, yaşanan büyük endüstriyel kazalar kamuoyunda bir duyarlılık yarattı ve hafızalarımızdan silinemeyecek olaylar yaşandı. Standartların geliştirilmesi ile devam eden bu süreçte, risk analizi, risk yönetimi, risk değerlendirmesi, ve risk iletişimi gibi kavramlar önem kazandı.Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği dahil olmak üzere hemen hemen her alanda uygulanan risk yönetimi, genel olarak başlıca 5 adımdan oluşur:


 1. Tehlikelerin tanımlanması
 2. Risklerin değerlendirilmesi
 3. Koruyucu önlemlerin geliştirilmesi
 4. Önlemlerin uygulanması
 5. İzleme ve kontrol


Konuya uygun bir metodoloji seçerek gerçekleştirdiğimiz analiz çalışmalarımızın temelini tehlikelerin tespit edilmesi oluşturmaktadır.
Tehlikelerin ve tehlike kaynaklarının doğru tespit edilmesi sürecini belirleyen asıl unsurlar ise, analizi gerçekleştiren ekibin konu hakkındaki bilgisi, deneyimi ve risk yönetim terminolojisine olan hakimiyetidir.

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu, kendi alanımızdaki başvuru kaynakları arasında yer almanın gururunu taşıyoruz.

Olumsuz işyeri koşulları, ürün ve malzeme kaybına, iş ekipmanlarının hasar görmesine neden olabildiği gibi, şirketlerin en önemli kapitali olan kalifiye çalışanlarının yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ve hatta ölümlerine de neden olabilir.
İş Kanunu'nda da belirtildiği gibi, olumsuz çalışma ortamlarını tespit edebilmek ve gereken önlemleri alıp, böyle ortamları sağlıklı ve güvenli kılabilmek için Risk Değerlendirmesi (analizi) yapılmalıdır.


Risk Değerlendirmesi (analizi) tüm mesleklerdeki çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Risk Değerlendirmesi Yapmanın Faydaları:


 • Tehlikelerin tanınması,
 • Risklerin önceden belirlenmesi,
 • alışanlar için güvenli ortam tesisi,
 • Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
 • Kalite ve Verim artışı sağlanması,
 • Uluslar arası saygınlık,
 • Proaktif yaklaşım uygulama ve acil durumlara hazır olma,
 • Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı.Risk Değerlendirmesi faaliyetleri işverene aşağıdaki konularda fayda sağlar.
Karar vermede sistematik ve mantıksal bir yaklaşım sağlar.
Karmaşık karar sorunlarında seçeneklerin ayrıntılı bir analizi olanaklı kılar.
Karar vericinin risk ve belirsizlikle gerçekçi bir biçimde karşı karşıya gelmesini sağlar.
Örgüt içinde iletişime yardımcı olur.
Bir karar sorunu için ne kadar bilgi toplanacağının karar vericiler tarafından belirlenmesini sağlar.
Karar vermede yargı ve sezgiyi ön plana çıkartır.

risk+analizi+hizmeti