• risk+analizi+istanbul
 • risk değerlendirmesi
 • risk analizi firma
 • risk analizi istanbul
 • osgb+istanbul
 • 6331 kanun
 • risk analiz formu
 • apartman risk analizi
 • osgb+istanbul+tuzla
 • apartman+risk+analizi
 • değerlendirme
 • risk
 • konu listesi

Risk Analizi Nedir

---

Risk Analizi Nedir

Risk+Analizi+nedir
İş Yeri Tehlike Sınıfı Ne olursa olsun iş yerinde 50'den az veya çok çalışan olsun olmasın Tüm işletmelerin Risk Değerlendirmesi Yaptırması (Risk Analizi) için Süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,
iş Kanunun 10.Maddesi Gereğince iş sağlığı ve Güvenliği Yönünden risk Değerlendirmesi yapmakla Yükümlüdür.
Yükümlülük Tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır.Aksi Halde Yasanın 26 ncı maddesinin, 1. Fıkrasının ç) bendine göre: Yasanın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 tl (üçbin) Türk Lirası, Aykırılığın Devam Ettiği her ay için 4.500 (Dörtbin beşyüz) Türk Lirası ödenmesine Hükmeder.